Vallentuna kommun

Vallentuna kommun ligger sydost om Sigtuna och Arlanda, i de södra delarna av Upplands landskap. Kommunen har en folkmängd på drygt 32 500 invånare, och i kommunens centralort, Vallentuna, bor närmare 30 000 av dessa.

Vallentuna har växt fram längs med Roslagsbanan, då tätbebyggelser i de södra delarna av Vallentuna kommun, och de norra delarna av Täby kommun långsamt har växt samman. Idag ligger Vallentuna huvudsakligen i Vallentuna kommun, men innefattar även en del av Täby kyrkby, som ligger i Täby kommun.

Vallentuna har växt markant under den senare hälften av 1900-talet, då tätorten på 1950-talet hade en befolkningsmängd på endast 1 600 invånare. I takt med att invånarantalet har växt har dock även kommunens institutioner växt, och idag finns exempelvis hela tretton grundskolor i kommunen, bland annat Vallentuna Vittra, Vallentuna Friskola, Ormstaskolan, Tunaskolan och Ekebyskolan. Det finns också en gymnasieskola, Vallentuna gymnasium. Vallentuna kan också skryta med ett eget kulturhus, som började byggas under 2010 och stod färdigt i slutet av 2012. I kulturhuset hålls bland annat utställningar och scenframträdanden, och kontorslokalerna för vissa kommunala förvaltningar har sitt hem där. Kommunens bibliotek är också inhyst i kulturhuset, och det bedrivs en kaféverksamhet i kulturhusets lokaler.Norrängsvägen_Ormsta_Vallentuna

Det finns ett fåtal sevärdheter i Vallentuna. Vallentuna kyrka är till exempel en medeltida kyrka med anor från slutet av 1100-talet, och runt Vallentunasjön finns en stor samling runstenar, ungefär 50 stycken. Denna koncentration av runstenar brukar kallas Runriket. De flesta som bosätter sig i Vallentuna gör det dock inte på grund av kommunens sevärdheter, utan snarare för att komma bort från storstan och bo i lugna omgivningar. Kanske vill man ägna sig åt en hobby som kräver stor tomt och närhet till naturen, till exempel trädgårdsarbete. Det kan vara svårt att nära ett sådant intresse i Stockholms innerstad, men i Vallentuna är det lättare att hitta en bostad med plats nog att bygga ett växthus.

Även om man ägnar sig åt någon sport på fritiden, snarare än att påta i växthuset, finns det många möjligheter att utveckla sin hobby i Vallentuna. I kommunen finns idrottsföreningar inom bland annat orientering, fotboll, hockey, handboll, skridskoåkning och volleyboll.