Uppsala kommun

Utifrån namnet förstår man lätt att Uppsala stad är huvudort i Uppsala kommun.

Uppsala kommun har omkring 200 000 kommuninnevånare vilket gör den till den fjärde största i Sverige. Även centralorten Uppsala är landets fjärde största.

 

Kommunvapnet
Kommunvapnet med den svarta konturen runt det gula lejonet följer inte heraldikens regler för vapen. Därför anses det vara ett emblem även om det följer de regler som gäller för kommunvapen. Kommunvapnet registrerades 1943.

 

Uppsala
Uppsala stad är både centralort i Uppsala kommun och residensstad för Uppsala län.

Till sevärdheterna hör Uppsala domkyrka, Fyrisån, den vackra stationsbyggnaden, ritad av Adolf W. Edelsvärd, fontänen Näckens polska, av Bror Hjorth, Hågahögen eller Kung Björns hög från omkring 1000 före vår tid samt, icke att förglömma Uppsala slott som är en Vasaborg från 1500-talet. Slottet ståtar med den så kallade Gunillaklockan från år 1702.MINOLTA DIGITAL CAMERA

 

På gång i Uppsala
Den som vill finna information om vad som händer i Uppsala kommun kan söka information på uppsala.se

Bland annat har man under hösten 2014 infört tidsbegränsad parkering för cyklar i centrala Uppsala. Den tillåtna tiden är högst fem veckor i sträck inom ett specificerat avgränsat område.

Fram till och med 31 december 2014 kan man delta i och samla stämplar från fyra kulturevenemang under det evenemang som kallas Uppsalas Kulturklassiker.

 

Universitetet i Uppsala
I Uppsala finns Nordens äldsta universitet. Redan år 1477 grundades det vilket gör att Uppsala är starkt präglat stadens universitet. Uppsala rankas regelbundet som Sveriges främsta universitet.

Inte undra på de inte mindre än femton nobelpristagare har studerat eller tjänstgjort här. Det är vid Uppsala universitetet man återfinner mycket traditionsrika studentnationer som inte tycks vara så rikt utvecklade någon annanstans.

 

Cyklarnas stad
Även om Uppsala kan kallas för cyklarnas stad finns det bilägare även i den här delen av landet som säkert äger och kör bilar med diesel som bränsle. För alla dessa bilägare kan det vara intressant att öka effekten av bränslet genom att installera en så kallad dieselbox.