Sevärdheter i Sigtuna

I dåtidens Sverige, kring år 980, var Sigtuna den första egentliga staden i riket. Tio år tidigare, år 970, hade Erik Segersäll pekat ut var Sigtuna stad skulle byggas, här föddes Sverige. Platsen han stod på kom att bli Sveriges första gågata, Stora gatan. En gata som fortfarande har samma sträckning som för tusen år sedan. Det var här det nya Sverige bildades. Det var här Erik utropade sig till kung. Det var här den första kristna staden i landet byggdes. Sigtuna växte fram i skiftet mellan vikingatid och medeltid.

Sigtuna kom att bli säte för den förste kristne kungen, Olof Skötkonung. Olof Skötkonung var den regent som kom att låta slå de första svenska mynten.

Ända fram till slutet av 1200-talet växte och florerade Sigtuna som är belägen vid sjön Mälaren. Sigtuna var ett kungligt, kyrkligt centrum, även ett centrum för handel.

Vid kommunreformen 1862, ombildades Sigtuna stad till en stadskommun, vilken utökades år 1948. I den stora kommunreformen 1971 kom Sigtuna stad att uppgå i Sigtuna kommun.

 

Kungsgård
Vid slutet av 900-talet byggdes den första kungsgården. Idag finner du Sigtuna museum på exakt den tomt var den kungsgården låg.

 

Kyrkornas Sigtuna
Vid 1000-talets slut uppfördes den första stenkyrkan i Mälarområdet. Adalvard den yngre erhöll cirka 1060 Svealands första biskopssäte. Stenkyrkan som var biskopens kyrka, blev den första domkyrkan. Biskopssätet flyttades sedermera till Gamla Uppsala år 1130.

Sevärda kyrkoruiner från perioden är; S:t Per, S:t Lars och S:t Olof. Ruinerna från de övriga stenkyrkor som anlades är under jord numera.

Mariakyrkan som är från 1200-talet är Sveriges äldsta tegelbyggnad i Mälardalen. Mariakyrkan är också den enda bevarade dominikanerkyrkan.

Orten Sigtuna har alltid hört till Sigtuna församling.Sevärdheter

 

Rådhuset
Sigtuna rådhus är från 1744. Rådhuset i Sigtuna lär vara Europas minsta. Här, i det lilla rådhuset, finns möjlighet att hålla vigselakter. Rådhuset ritades av den dåvarande borgmästaren Eric Kijhlman (1708-1784).

Rådhuset ingår numera i Sigtuna museums verksamhetsområde. Fram till 1948 ingick Sigtuna i domkretsen för Sigtuna rådhusrätt. Från 1948 till 1971 kom den att ingå i Stockholms läns västra domsagas tingslag. Under perioden 1971 till 1977 ingick Sigtuna i Stockholms läns västra tingsrätts domsaga. Mellan åren1977 till 2007 ingick Sigtuna i Sollentuna tingsrätts domsaga. Alltsedan 2007 ingår Sigtuna i Attunda tingsrätts domsaga.

 

Slott och övriga sevärdheter
Steninge Slott är från 1700-talet. Det har en barockpark samt en kulturskyddad stenladugård.

I Sigtuna kommun ligger även det kungliga slottet Rosersberg. Här kan man i slutet av juli beskåda tornerspel. Rosersbergs slott uppfördes av riksskattemästaren Gabriel Bengtsson Oxenstierna åren 1634-1638.

Ett besök i Tant Bruns kaffestuga i hörnet av Stora gatan och Laurentii gränd, kan rekommenderas den som önskar förfriskningar. Kaffestugan är ett anrikt café i Sigtunas äldsta trähus från 1600-talet. Den består av flera hus kring en gård.

I Sigtuna finner du allt från det lilla rådhuset till den största flygplatsen. Sigtuna är en del av vår historia och mycket mer. Sigtuna och alla dess sevärdheter är värda åtminstone minst ett besök.