Knivsta – en kommun på frammarsch

Knivsta kommun är en ung kommun – fram till 2003 tillhörde området Uppsala kommun, men genom en utbrytning år 2003 bildade socknarna Alsike, Husby-Långhundra, Knivsta, Lagga, Vassuna och Östuna en egen kommun: Knivsta.

Trots att kommunen bara funnits i drygt ett decennium (eller kanske just därför) satsar Knivsta kommun stort inför framtiden. Bland annat tecknade kommunen i mars 2015 ett avtal med Telia om att bygga ut fibernätet i kommunen. Knivsta kommuns mål när det gäller fibernätet är högt satt jämfört med andra kommuners: man vill att hela 90 procent av alla hushåll och företag i kommunen ska ha tillgång till internet med en hastighet på 1 Gb per sekund inom fem år, vilket är ambitiöst. För att uppnå sitt mål kommer kommunen att sluta avtal med fler företag än Telia om utbyggnationen av fibernätet.Kommunalhuset_i_Knivsta_nya

I Knivsta kommun finns idag två större tätorter: Alsike och Knivsta, varav Knivsta är den största med drygt 7000 invånare. Den huvudsakliga försörjningen i Knivsta var länge det sågverk som låg på orten. Det finns dock inte längre kvar, och som ytterligare ett tecken på kommunens utveckling till en högteknologisk och modern kommun har man istället byggt bostäder och affärslokaler på platsen. I centrala Knivsta finns också samhällsinrättningar som ett bibliotek, ett flertal banker och affärer, restauranger, caféer, en brandstation, (som byggdes mellan 2013 och 2014) och en sport- och simhall. I Knivsta ligger också en järnvägsstation. Det tar bara ungefär 15 minuter att åka från Knivsta in till centrala Uppsala, vilket gör att många boende på orten pendlar till ett arbete i Uppsala.  Många arbetar också på Arlanda (också det 15 minuter bort) eller i Stockholm, som ligger ungefär 45 minuter från orten. Den största arbetsgivaren inom kommunen är kommunen själv, med drygt 1000 anställda. Kommunen har förutom sina satsningar på internethastighet, boenden och affärslokaler också satsat mycket pengar på sina pendlare: under 2013 och 2014 byggde man om stora delar av det gamla järnvägsområdet för att skapa bättre förutsättningar för resor med tåg. Knivsta är med andra ord på alla sätt en kommun på frammarsch, som sannolikt kommer att fortsätta växa både i storlek och i antal invånare.