Sigtuna

Den som någon gång besökt Arlanda vet nog att flygplatsen är belägen i Sigtuna kommun. Men det är långt ifrån det mest intressanta kommunen strax norr om Stockholm har att erbjuda. På många sätt kan man faktiskt säga att Sigtuna, den lilla staden vid Mälaren, är landet Sveriges vagga. Här […]

Upplands Väsby

Upplands Väsby kommun ligger söder om Sigtuna och Arlanda, och har ett centralt läge såtillvida att boende i kommunen inte har långt till Arlanda, med alla kommunikationsmöjligheter flygplatsen erbjuder, men också har tillgång till pendeltågen som tar dem in till Stockholm och till Uppsala. Centralorten i Upplands Väsby kommun är […]

Knivsta – en kommun på frammarsch

Knivsta kommun är en ung kommun – fram till 2003 tillhörde området Uppsala kommun, men genom en utbrytning år 2003 bildade socknarna Alsike, Husby-Långhundra, Knivsta, Lagga, Vassuna och Östuna en egen kommun: Knivsta. Trots att kommunen bara funnits i drygt ett decennium (eller kanske just därför) satsar Knivsta kommun stort […]

Uppsala kommun

Utifrån namnet förstår man lätt att Uppsala stad är huvudort i Uppsala kommun. Uppsala kommun har omkring 200 000 kommuninnevånare vilket gör den till den fjärde största i Sverige. Även centralorten Uppsala är landets fjärde största.   Kommunvapnet Kommunvapnet med den svarta konturen runt det gula lejonet följer inte heraldikens […]

Att starta företag nära Arlanda stad

De tre ägarna till Airport City Stockholm bedömer att Arlanda stad kommer att ha runt 50000 arbetsplatser om tio år. Nu arbetar omkring 20000 personer i området. Därmed ser framtiden ljus ut för de företagare som kommer erbjuda sina varor och tjänster i eller kring Arlanda stad.   Airport City […]

Arlanda stad

Arlandastad är en Eurostopanläggning, ett köpcentrum som invigdes 1992. Arlandastad är en egen postort som har sin placering invid E4:an, mellan Märsta i Sigtuna kommun och Arlanda flygplats.   Bygg ut kollektivtrafiken Både företagare och politiker argumenterar tillsammans för att kollektivtrafiken till Arlanda stad behöver byggas ut. Man menar att […]

meeta