Att starta företag nära Arlanda stad

De tre ägarna till Airport City Stockholm bedömer att Arlanda stad kommer att ha runt 50000 arbetsplatser om tio år. Nu arbetar omkring 20000 personer i området.

Därmed ser framtiden ljus ut för de företagare som kommer erbjuda sina varor och tjänster i eller kring Arlanda stad.

 

Airport City Stockholm
Det var under 2011, som Airport City Stockholm bildades. De tre ägarna är den statliga koncernen Swedavia,  Sigtuna kommun, flygplatsen Arlandas hemvist, och fastighetsutvecklingsbolaget Arlandastad Holding, som är privatägt. Var och en av aktörerna äger en tredjedel var. Därmed är ett unikt samarbete med representanter från både den offentliga sektorn och det privata näringslivet inlett. Något som kan borga för att de storslagna visionerna blir en realitet.

 

Kontorsstaden – Arlanda stad
På grund av rådande bullerbestämmelser är det framförallt kontor som kan byggas i området kring Arlanda flygplats. Enligt förra  stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet i Stockholms stad, Kristina Alvendal, som är VD för Airport City Stockholm, kommer det nuvarande området kring Sky city, på flygplatsen, bli något av ett downtown för den nya staden.Attstartaföretagnära

 

Park city
Likaså ingår i planerna en grönskande entré till flygplatsen, ett parkområde som är tänkt att knyta ihop området med övriga stadsdelar – kallat Park city.

 

Fordonsindustrin & testbanor
En av stadsdelarna kommer även fortsättningsvis ha fokus på fordonsindustrin. Inom det här området finns redan testbanor för bilar. Konceptet kan komma att förädlas ytterligare. Måhända kan olika motorsporter få en efterlängtad hemvist och tränings-/tävlingsbanor under Arlandas bullermatta.

 

Logistik & distribution
Det område i och kring Rosersberg som idag präglas av logistik och distribution kommer också att utgöra en av stadsdelarna i flygplatsstaden. Man önskar från Airport City Stockholms sida att området ska bli mer levande.

Nya affärsmöjligheter
Airport City Stockholm önskar skapa en urban stadsmiljö med människan i centrum. Således storslagna planer för Arlanda stad som kommer att expandera kraftigt under den kommande tioårsperioden. Expansionen skapar nya affärsmöjligheter för den hågade. Bra att tänka på är att både nyetablerade och redan etablerade företag med fördel kan anlita factoringleverantörer som Fakturino för ökad likviditet – särskilt under etableringsfasen.