Arlanda stad

Arlandastad är en Eurostopanläggning, ett köpcentrum som invigdes 1992. Arlandastad är en egen postort som har sin placering invid E4:an, mellan Märsta i Sigtuna kommun och Arlanda flygplats.

 

Bygg ut kollektivtrafiken
Både företagare och politiker argumenterar tillsammans för att kollektivtrafiken till Arlanda stad behöver byggas ut. Man menar att utveckling kräver en väl fungerande kollektivtrafik. Både inom området, men framför allt till och från området

 

Satsningar på spårbundna trafiklösningar
Det är framförallt satsningar på de spårbundna trafiklösningarna som diskuteras. Bland andra en förlängning av Roslagsbanan till den flygplatsstad som nu växer fram kring Arlanda.

Genom att förlänga pendeltågslinjen från Märsta till Arlanda, kan man koppla ihop hela pendeltågssystemet norr om Älvsjö. Det handlar om en spårinvestering på 450 meter, kallad den Norra böjen.

 

Spinoff effekter av Roslagsbanans förlängning
En förlängning av Roslagsbanan medför möjligheten att bygga en mängd nya bostäder utefter dess sträckning. Något som regionen definitivt gynnas av.

Vetenskapsstaden med bland andra KTH och Stockholms Universitet kopplas samman med Arlanda och Uppsala. Därmed kan ett nytt kunskapskluster skapas inom Airport City Stockholm.

För att få flyget än mer klimatanpassat krävs forskning och samarbeten. Detta möjliggörs på ett optimalt sätt genom bra fysiska förbindelser mellan akademierna i Stockholm och Uppsala.Arlandastad

 

I en globaliserad värld
Genom en utbyggnad av kollektivtrafiken på det sätt som diskuteras företagare och politiker emellan, kommer Airport City Stockholm erbjuda gångavstånd till övriga världen. Sverige kommer nära, helt enkelt. Inte längre bort än den närmsta hållplatsen i en väl utbyggd kollektivtrafik.

Tillgängligheten till och från Airport City Stockholm är också fullständigt avgörande för regionens konkurrenskraft gentemot övriga internationella storstadsregioner.

Alltså fler spårförbindelser till och kring Arlandaområdet är bra för hela landet då det stödjer Sverige i den internationella konkurrensen. Inte enbart lokalt, eller mot andra internationella storstadsregioner, här talar vi om andra länder och världsdelar – på den globala marknaden.